O spoločnosti

Firma MIRIMEX s.r.o. vznikla v roku 2008 a jej hlavnou činnosťou je výroba etylalkoholu - liehu v modernom, vysokovýkonnom obilnom liehovare.

Vynikajúca úroveň fermentácie a špičková technológia destilačného rektifikačného zariadenia, rovnako ako precízna kontrola kvality a vysoká odbornosť zamestnancov sú zárukou stabilnej výroby toho najkvalitnejšieho liehu.

Závod je situovaný v blízkosti mesta Humenné. K dispozícii máme akreditované skúšobné laboratórium určené na analýzu liehu a liehovín.

Náš sortiment

 • Potravinársky lieh
 • (spĺňa analytické a senzorické požiadavky etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č.110/2008)
 • Všeobecne denaturovaný lieh
 • (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č 1309/2005)
 • Osobitne denaturovaný lieh
 • (v súlade s vyhláškou Ministerstva financií č. 202/2004 Z.z)
 • Technický lieh

 • Farmaceutický lieh

Portfólio odberateľov

Naše produkty sa uplatnia v rôznych odvetviach priemyslu od potravinárstva až po čistiace prostriedky:

 • Farmaceutický priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Autokozmetika
 • Výroba destilátov
 • Chemický priemysel

Osvedčenia

Zárukou kvality a bezpečnosti našich výrobkov sú senzorické hodnotenia, analytická skúška na základe stanovenia parametrov plynovou chromatografiou plameňo-jonizačným detektorom a dôsledne dodržiavanie požadovaných limitov a metód podľa platnej legislatívy.